دیون و واجبات مالی متوفی باید از کل ماترک پرداخت شود

 

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به یکی از شکایت‌ مطرح شده از سازمان امور مالیاتی رسیدگی کرد.

 

در این پرونده، شاکی با شکایت از سازمان امور مالیاتی کشور خواستار ابطال بند 4 بخشنامه 11823مورخ 30/6/1384 شده بود که بیان می‌داشت :" هزینه کفن ودفن و واجبات مالی و عبادی و دیون محقق موضوع ماده 19 قانون مالیات های مستقیم بایستی حسب مورد به نسبت اقلام معاف و غیرمعاف تسهیم و فقط آن بخش از هزینه ها و دیون که به ماترک مشمول مالیات مربوط می شود از ماترک مزبور کسر گردد."

 

شاکی مدعی بود که سازمان امور مالیاتی در صدور این بخشنامه مواد 19 و 24  قانون مالیات های مستقیم را رعایت نکرده است.

 

هیات عمومی دیوان عدالت اداری  با ابطال بخشنامه شماره 11824 سازمان امور مالیاتی اعلام کرد که دیون و واجبات مالی متوفی باید از کل ماترک پرداخت شود و بخشنامه مذکور، که دلالت دارد دیون و واجبات مالی تسهیم و از اموال معاف از مالیات وصول شود و سپس اگر اموال معاف از مالیات کافی برای پرداخت دیون نبود از مابقی دیون مشمول مالیات پرداخت می‌گردد بر خلاف مفاد 24 و 19 قانون مالیات های مستقیم است.

 

تاریخ درج خبر: 01/09/1395

منبع خبر: میزان